Ibiza 2020

Gezien de huidige ontwikkelingen ten aanzien van reisadviezen hebben we als Intercongress besloten onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en de trip naar Ibiza uit te stellen naar 2021. We begrijpen dat dit een domper is voor iedereen die zich verheugd had op een mooie wetenschappelijke reis. Ook wij vinden het ontzettend jammer, maar de huidige omstandigheden laten het niet toe om met elkaar als collega’s op nascholing in het buitenland te gaan. Voor nu hebben we besloten alle activiteiten in het buitenland uit te stellen tot de omstandigheden er weer naar zijn om onze bij- en nascholingstrips op een veilige en maatschappelijk verantwoorde manier aan te kunnen bieden.
Mocht de situatie de komende weken dermate veranderen dat wij organisatie van het ‘Fiesta Esthetica Dentale’ verantwoord vinden, bent u de eerste die het hoort.

iERLAND 2021

Vanwege de actuele situatie omtrent COVID-19, hebben wij besloten om de nascholingstrip naar Ierland met één jaar uit te stellen:

De nieuwe datum is geworden: donderdag 3 juni - zondag 6 juni 2021
Het programma blijft verder identiek

aANMELDEN VOOR CURSUS 2021

Stellenbosch,
Zuid Afrika

Voor Intercongress geldt dat de gezondheid van haar deelnemers en medewerkers op 1 staat. Uiteraard volgen wij alle adviezen van het RIVM en de WHO omtrent bijeenkomsten, reizen en preventie.

Mocht u interesse hebben om meer te gaan met een van onze nascholing trips willen wij u vragen die kenbaar te maken via info@intercongress.nl

Wij zullen u op de lijst voor dat desbetreffende congres zetten en zodra er genoeg informatie is om een afgewogen besluiten te maken over de doorgang van de cursus, u informeren.

Interesse? Mail ons

Intercongress

Work hard. Learn. Relax

aCCREDITATIE

Door zeer hoge eisen te stellen aan het wetenschappelijk programma, resulterend in diverse accrediteringen heeft Intercongress een goede naam verkregen als congresorganisator.

voor het hele team

De cursussen zijn bestemd voor het gehele tandheelkundige team waarbij educatie altijd de drijfveer is.

eXOTISCHE LOCATIES

Intercongress stelt tot doel wetenschappelijk verantwoorde cursussen op exotische locaties met een toegevoegde waarde op het gebied van historie, natuur of sportbeleving.

Programma 2020

Bekijk hier het Intercongress cursusprogramma van 2020, inclusief informatie over de sprekers, accreditatie en locaties!

Programma 2020

dE ORGANISATIE

Voorwoord van Eric van Heeswijk

Waarde college, beste Intercongress reünist,

Evergreens als Curaçao en Ierland, maar ook een schitterende reis naar Zuid Afrika in de mooiste hotels, staan op het programma dit jaar.

Ook met het “Great City, Smart Courses” concept gaan we verder. Europese trips zoals Ibiza worden een mooie toevoeging op ons cursus programma in 2020.

Wij hopen snel met u een fraaie reis te maken.
Maar let op: educatie blijft de drijfveer.

Met vriendelijke collegiale groet,
Eric van Heeswijk

Meer weten?