Ibiza 2020

Alle onvoorziene ontwikkelingen hebben ook voor Intercongress 2020 tot een gek jaar gemaakt. Na een zeer geslaagde trip naar Curaçao in januari hebben we reizen die al jaren een vast onderdeel waren van het programma (Suriname, wederom Curacao en Ierland) noodgedwongen moeten annuleren.

Ervan uitgaande dat de COVID-19 epidemie zich rustig houdt in de zomer hebben we besloten het ‘Fiesta Esthetica Dentale’ op Ibiza door te laten gaan. Wellicht een mooi moment om na een drukke en roerige periode de rust van de Balearen op te zoeken. We hebben een prachtige line up met interessante sprekers en topics.

Aanmelden

iERLAND 2021

Vanwege de actuele situatie omtrent COVID-19, hebben wij besloten om de nascholingstrip naar Ierland met één jaar uit te stellen:

De nieuwe datum is geworden: donderdag 3 juni - zondag 6 juni 2021
Het programma blijft verder identiek

aANMELDEN VOOR CURSUS 2021

Stellenbosch,
Zuid Afrika

Voor Intercongress geldt dat de gezondheid van haar deelnemers en medewerkers op 1 staat. Uiteraard volgen wij alle adviezen van het RIVM en de WHO omtrent bijeenkomsten, reizen en preventie.

Mocht u interesse hebben om meer te gaan met een van onze nascholing trips willen wij u vragen die kenbaar te maken via info@intercongress.nl

Wij zullen u op de lijst voor dat desbetreffende congres zetten en zodra er genoeg informatie is om een afgewogen besluiten te maken over de doorgang van de cursus, u informeren.

Interesse? Mail ons

Intercongress

Work hard. Learn. Relax

aCCREDITATIE

Door zeer hoge eisen te stellen aan het wetenschappelijk programma, resulterend in diverse accrediteringen heeft Intercongress een goede naam verkregen als congresorganisator.

voor het hele team

De cursussen zijn bestemd voor het gehele tandheelkundige team waarbij educatie altijd de drijfveer is.

eXOTISCHE LOCATIES

Intercongress stelt tot doel wetenschappelijk verantwoorde cursussen op exotische locaties met een toegevoegde waarde op het gebied van historie, natuur of sportbeleving.

Programma 2020

Bekijk hier het Intercongress cursusprogramma van 2020, inclusief informatie over de sprekers, accreditatie en locaties!

Programma 2020

dE ORGANISATIE

Voorwoord van Eric van Heeswijk

Waarde college, beste Intercongress reünist,

Evergreens als Curaçao en Ierland, maar ook een schitterende reis naar Zuid Afrika in de mooiste hotels, staan op het programma dit jaar.

Ook met het “Great City, Smart Courses” concept gaan we verder. Europese trips zoals Ibiza worden een mooie toevoeging op ons cursus programma in 2020.

Wij hopen snel met u een fraaie reis te maken.
Maar let op: educatie blijft de drijfveer.

Met vriendelijke collegiale groet,
Eric van Heeswijk

Meer weten?