Nieuws vanuit Intercongress!

Vanaf 1 januari 2021 wordt de organisatie van Intercongress uitgebreid!

MEER INFORMATIE

Stellenbosch,
Zuid Afrika

Vanwege de actuele situatie omtrent COVID-19 is er besloten om de nascholingstrip naar Zuid Afrika met een jaar uit te stellen.
Mocht u interesse hebben om in 2021 mee te gaan naar Stellenbosch, laat het ons graag weten via onderstaande button!

Interesse? Mail ons

Intercongress 2021

Cursussen voor het gehele tandheelkundige team op een exotische locatie met een meerwaarde op cultureel, historisch of sportief vlak en altijd in verbinding met de lokale tandheelkundige community.

Onze Raad van Advies wordt per 1 januari 2021 uitgebreid met restauratief tandartsen: Maarten Bekkers en Erik-Jan Muts.

Programma 2021

Intercongress

Work hard. Learn. Relax

aCCREDITATIE

Door zeer hoge eisen te stellen aan het wetenschappelijk programma, resulterend in diverse accrediteringen heeft Intercongress een goede naam verkregen als congresorganisator.

voor het hele team

De cursussen zijn bestemd voor het gehele tandheelkundige team waarbij educatie altijd de drijfveer is.

eXOTISCHE LOCATIES

Intercongress stelt tot doel wetenschappelijk verantwoorde cursussen op exotische locaties met een toegevoegde waarde op het gebied van historie, natuur of sportbeleving.

Programma 2021

Ondanks de huidige COVID-19 periode waarbij buitenlandse nascholing tijdelijk op een laag pitje staat, zijn we achter de schermen bij Intercongress al druk bezig met de invulling van het wetenschappelijke programma voor volgend jaar.

Naast alle buitenlandse nascholing activiteiten, in samenwerking met de lokale tandheelkundige community, wordt er ook gewerkt aan Nederlandse alternatieve in het geval dat de COVID maatregelen langdurig aanhouden.

Programma 2021

dE ORGANISATIE

Voorwoord van Eric van Heeswijk

Waarde college, beste Intercongress reünist,

Ondanks de huidige COVID-19 periode waarbij buitenlandse nascholing tijdelijk op een laag pitje staat, zijn we achter de schermen bij Intercongress al druk bezig met de invulling van het wetenschappelijke programma voor volgend jaar.

Mooi nieuws om te delen is dat per 1 januari 2021 de Raad van Advies van Intercongress wordt uitgebreid met Erik-Jan Muts (MP3 Tandartsen) en Maarten Bekkers (GAAF.Care).

Zij zullen zich naast mij gaan bezighouden met het wetenschappelijk programma en het enthousiasmeren van de jonge generatie tandartsen in de restauratieve tandheelkunde.

Wij hopen snel met u een fraaie reis te maken.
Maar let op: educatie blijft de drijfveer.

Met vriendelijke collegiale groet,
Eric van Heeswijk

Meer weten?