Play Golf, Learn, Relax- Ierland 2020
Jun 4, 2020 8:00 AM
N.N.B.
Over deze cursus:

Locatie: Fota Island Resort  Cork

Datum: 4- 7 juni 2020

Banen: Fota Island, alwaar we op donderdag 27 holes spelen en spelen op vrijdag Castle Mayer

- Old Head op zaterdag,

Spreker:

Dr. D.S. Barendregt MSc

Parodontoloog (NVvP)

Dick Barendregt studeerde in 1988 af als tandarts aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In 1991 startte hij met zijn Post Academische opleiding in de parodontologie aan het ACTA. Deze opleiding rondde hij in 1994 af. In 1996 werd door hem de Kliniek voor Parodontologie Rotterdam opgericht. Daar houdt hij zich naast de parodontologie bezig metde implantologie als Implantoloog (NVOI). De laatste 20 jaar is in dat kader de nadruk komen te liggen op patiënten behandeling in een interdisciplinair teamverband (Proclin Rotterdam) met collega tandartsen zoals orthodontisten, endodontologen, restauratieve tandartsen, kaakchirurgen en tandtechnici. Op 4 november 2009 promoveerde op zijn proefschrift “Probing around teeth” aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1 Juli 2019 is hij verbonden aan de afdeling parodontologie aan de Adams School of Dentistry in ChapelHill (UNC) als Adjunct Professor. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende postacademische cursussen en doceert binnen de Post Graduate opleiding voor Parodontologie.


Inhoud wetenschappelijk programma

De basis: “Initiële fase: waar gaan we naartoe? en Herbeoordelingen en beslissingen aan de hand van casuïstiek.”

Parodontologie heeft als basis insteek het behoud van de natuurlijke elementen.Met een volledige diagnostiek en combinatie van klinische en röntgenologische bevindingen, moet er binnen haalbare doelstellingen voor de patiënt, voldoende elementen resteren voor een functioneel optimale situatie. Sonderen is daarin een essentieel onderdeel, iets wat door velen wordt onderschat. In een overzicht zal worden aangegeven wat de essentiële handvatten zijn voor de moderne parodontale zorg en hoe voorspelbaar de verschillende behandelopties op termijn zijn. Welke criteria zijn er om een goede screening van de patiënten populatie te maken en diagnostische middelen zijn er om tot de verschillende behandelopties te komen en een voor de patiënt goed behandelplan op te stellen. Ook zal er aandacht worden besteed aan individueel toegesneden nazorg zowel bij natuurlijke elementen als bij implantaten om een voorspelbare zorg te garanderen aan de patiënt. Aan de hand van een gepresenteerde casus zullen zowel de initiële fase als de beslissingen die aan de hand van de herbeoordeling gemaakt moeten worden besproken.

Implantologie tijdens de groei: chirurgisch oplosbaar?

Door het toenemen van de mogelijkheden in de tandheelkunde wordt is de keuze in mogelijke oplossingen steeds groter om het maximale resultaat te bereiken. Bij dentale trauma’s of congenitaal missende elementen, wordt dan mogelijk het maximale gevraagd van de creativiteit van de tandarts voor de keuze van de meest duurzame mogelijkheid. Gezien de veelal jonge leeftijd waarop vele dentale trauma’s voorkomen is dan implantologie niet de goede oplossing. Door het gebruik van lichaamseigen materiaal en een vitaal parodontaal ligament zijn autotransplantaten het te verkiezen middel op dit moment. Naast een succesrate die minimaal zo hoog is als bij implantologie, is de ontwikkeling van kaakbot en gingiva door autotransplantaten een unieke eigenschap. Echter, naast de noodzakelijke interdisciplinaire aanpak, is het chirurgische deel van de verplaatsing van tanden en kiezen essentieel voor het succes. Aan de hand van individuele planningen van verschillende patiënten zal de chirurgische verplaatsing, waar nodig met ondersteuning van een computerplanning, in detail worden gepresenteerd.

Leerdoelen:

1)      Kennis hebben van de mogelijkheden binnen de parodontologie voor een functioneel en zo esthetisch mogelijke oplossing voor de individuele patiënt.

2)      Kennis hebben van de chirurgische uitdagingen en benodigdheden bij een verplaatsing van tanden en kiezen.

3)      Kennis hebben van de essentiële follow-up na parodontale behandelingen en transplanteren.