Intercongress

Intercongress breidt uit!

Welkom Maarten en Erik-Jan

Intercongress breidt uit!

Ander mooi nieuws is dat per 1 januari 2021 de Raad van Advies van Intercongress wordt uitgebreid met tandarts Erik-Jan Muts (MP3 Tandartsen) en tandarts Maarten Bekkers (gaaf.care). Zij zullen zich naast Eric van Heeswijk (oprichter Intercongress) gaan bezighouden met de opzet en invulling het wetenschappelijk programma en het vormgeven van hét Intercongress van de toekomst.

Eerstvolgend event:

Intercongress - shutterstock_1347245471
Save the date: Intercongress Curaçao 2025
21 februari 2024